Visual media

Op steeds meer plekken worden schermen gebruikt voor visuele media. Zo worden schermen steeds meer gebruikt om burgers te bereiken met informatie. Zo is het steeds gebruikelijker dat bij apotheken, wachtkamers schermen worden ingezet om actuele informatie weer te geven, dat relevant is voor de kijker. Wij hebben de juist expertise in huis om op maat voor de klant met oplossingen te komen, van 1 scherm tot tientallen schermen die gezamenlijk 1 vormen.